Description:Architecture in Japan ;<U+0...

Description:Architecture in Japan ; : Philip Jodidio : Architecture in Japan : Taschen : 2006 . : 192 pages : PDF : 96.78 MB : www.mirknig.com , . 15 – 20 , . . ./: Hitoshi Abe, Tadao Ando, Jun Aoki, Shigeru Ban, Shuhei Endo, Endoh & Ikeda, Hiroshi Hara, Arata Isozaki, Toyo Ito, Waro Kishi, Kengo Kuma, Fumihiko Maki, Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa / S A N A A, Yoshio Taniguchi, Tezuka Architects, Makoto Sei Watanabe, Makoto Yokomizo. : Philip Jodidio . TASCHEN ! , , Tadao Ando, , , Zaha Hadid . ..comletitbit.netuploading.com 85 1 2 3 4 5Download